Skopje, 06. rujna 2018.

Završen twinning projekt Ureda za udruge Vlade RH

Danas je održan završni događaj u sklopu Twinning Light projekta pod nazivom „Further institutionalisation of structured mechanism/s for cooperation between the government and civil society“ čiji je cilj bio poboljšati poticajno okruženje za razvoj civilnog društva u zemlji korisnici, a proračun projekta bio je 250 000 EUR.

Partneri na projektu bili su: Vlada Republike Hrvatske - Ured za udruge (tijelo države članice odgovorno za provedbu), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (tijelo države članice koja je odgovorno za administrativno i financijsko upravljanje) Ministarstvo financija Republike Hrvatske (institucija države članice koja pruža svoje kratkoročne stručnjake), te Glavno tajništvo Vlade (glavna institucija zemlje korisnice) i Odjel za financiranje i ugovaranje Ministarstva financija (ugovaratelj u državi korisnici).

Sudionike događaja pozdravili su gđa Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnateljice Ureda za udruge Vlade RH, gđa Nirvana Sokolovski, šefica službe, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje države članice, gđa Suzana Nikodijević Filipovska, voditeljica sektora za analizu i koordinaciju javnih politika Glavnog tajništva Vlade države korisnice, hrvatska veleposlanica Danijela Barišić te Irena Ivanova, voditeljica programa u Delegaciji Europske unije u državi korisnici.

Govoreći o važnosti twinning projekata, veleposlanica Barišić naglasila je kako je Hrvatska u pristupnom procesu bila korisnica ovakvih projekata, a kao država članica nastavlja dijeliti svoja iskustva, a ovakvi su projekti važan mehanizam suradnje. Istaknula je kako od 20 twining projekata u koje je uključena Hrvatska, čak 6 od njih provodi ili je provodila u Makedoniji. Stabilnost i prosperitet država JIE dio su stabilnosti i prosperiteta cijele EU stoga Hrvatska kontinuirano pruža podršku u euroatlantskim integracijama i kroz ovakvu specifičnu tehničku i ekspertsku potporu, kazala je veleposlanica.

Nakon uvodnih pozdrava, projektni partneri su predstavili sve rezultate i ostvarenja projekta. Cilj projekta bio je stvoriti bolje okruženje za civilno društvo putem funkcionalnog Savjeta za suradnju Vlade i civilnog društva i pripreme novog Akcijskog plana (za razdoblje 2018.-2020.) Za provedbu Strategije suradnje Vlade sa civilnim društvom - što je i postignuto.

Savjet je uspostavljen i održane su četiri sjednice:

  • izrađena je nova Strategija i Akcijski plan kroz inkluzivni proces javnog savjetovanja i očekuje usvajanje od strane Vlade u narednim danima
  • održan je niz radionica, javnih rasprava za državne službenike, predstavnike javne uprave i predstavnike organizacija civilnog društva.

Tijekom osam mjeseci provedbe projekta brojni rezultati su ostvareni:

  • analizirano je i / ili proizvedeno više od 25 dokumenata
  • pripremljeno je i provedeno 7 radionica i treninga
  • održano je 30 sastanaka s više od 400 relevantnih dionika (predstavnici tijela državne uprave, organizacija civilnog društva i drugi stručnjaci)
  • analizirano je i odgovoreno na 106 komentara na nacrt Akcijskog plana (dobivenih putem javnog savjetovanja, mišljenja relevantnih državnih tijela i pisanih komentara članova Savjeta za razvoj civilnoga društva)
  • tiskano je i podijeljeno 500 letaka s prikazom svih relevantnih podataka o projektu, Savjetu i Odjelu za suradnju s organizacijama civilnoga društva
  • objavljena su priopćenja za javnost
  • izvještaji s projektnih aktivnosti redovito su objavljivani na službenim internetskim stranicama Ureda za udruge Vlade RH za suradnju s nevladinim organizacijama i stranicama Odjela za suradnju s organizacijama civilnoga društva države korisnice
  • napravljena je Facebook stranica projekta s postovima vezanim za vijesti iz projekta

(izvor: https://udruge.gov.hr/vijesti/odrzan-zavrsni-dogadjaj-u-sklopu-twinning-light-projekta-further-institutionalisation-of-structured-mechanism-s-for-cooperation-between-the-government-and-civil-society/4833)

 

Copyright (c) 1997.- 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana