Конзуларни денови


Конзуларните денови се одржуваат во Битола, во просториите на Конзулат на Република Хрватска во Република Македонија секој прв петок во тековниот месец од 10 до 12 часот.

Конзуларните денови во месец ноември ќе се одржат во Битола на ден 6 ноември 2009, петок од 10 до 12 часот во просториите на Конзулатот