Членови на мисија

Данијела Баришиќ, амбасадор на Република Хрватска во Република Македонија

Анѓелко Витковиќ, министер советник
Vlado Uzelac, советник
Ana Vučić, treći tajnik
Бригадир Маријана Плеша Чадониќ, воен пратеник на Република Хрватска