Членови на мисија

Данијела Баришиќ, амбасадор на Република Хрватска во Република Македонија

Бригадир Маријана Плеша Чадониќ, воен пратеник на Република Хрватска
Анѓелко Витковиќ, министер советник
Иван Перковиќ, советник
Звјездана Боровац, втор секретар
Ana Vučić, treći tajnik