Членови на мисија

Данијела Баришиќ, амбасадор на Република Хрватска во Република Македонија

Анѓелко Витковиќ, министер советник
Звјездана Боровац, втор секретар
Ana Vučić, treći tajnik
Бригадир Маријана Плеша Чадониќ, воен пратеник на Република Хрватска