Strumica, 22. studenog 2017.

Završni okrugli stol na temu jačanja dijaloga s mladima

Istraživački projekt „Jačanje dijaloga među mladima za promociju demokratskih procesa u duhu euro-atlantskih integracija“ u organizaciji Euro-atlantskog vijeća Makedonije, predstavljen je 21. i 22. studenog u Štipu i Strumici, čime je završen projekt održavanjem ovog trećeg i četvrtog okruglog stola. Prva dva okrugla stola održana su u Tetovu i Strugi, a cilj im je promocija rezultata istraživanja te poticanje diskusije o ovoj važnoj temi. Treći i četvrti okrugli stol održani su u prostorijama Državnog univerziteta „Goce Delčev“ iz Štipa.

Hrvatska veleposlanica Danijela Barišić sudjelovala je na četvrtom okruglom stolu u Strumici gdje je govorila o hrvatskom primjeru te naglasila kako je integracija važan proces koji pomaže izgradnji stabilnih institucija. Ukazala je također na potrebu promjene pristupa kako bi se što više uključili mladi ljudi.

Predsjednik Euroatlantskog vijeća Ismet Ramadani govorio je o potrebi organiziranog nastupa te pozvao mlade da se aktivno, originalno i kreativno angažiraju u euroatlantskim procesima jer njihov angažman važan za buduću perspektivu. Dekan univerziteta „Goce Delčev“ dr. Jovan Ananiev kazao je kako se uključivanjem mladih u euroatlantske procese demokratizira i sustav, temeljen na demokratskim vrijednostima i načelima, a apelirao je za proaktivnost mladih kao i na potrebi da se Savez približi mladima. Prof. Zoran Šapurić, ministar u makedonskoj vladi kazao je kako je integracija jedini mogući put za Makedoniju. Smatra kako su EU i NATO garancija za stabilnost i preduvjet za relaksaciju odnosa sa susjedima, pri čemu su debate ključne u ovom procesu. Pukovnik Spiridon Milokaraktis iz Ureda za vezu NATO-a u Skopju istaknuo je benefite za zemlju, ali i za mlade ukoliko Makedonija postane NATO članica. Prof. Mersel Bilati još jedanput je istaknuo prednosti NATO integracija posebno vladavinu prava, ravnopravnost, viši standard, opći razvoj ali i više radnih mjesta za mlade.

(izvor: http://atamacedonia.org.mk/mk/media-centar/vesti/479-treta-i-cetvrta-rabotilnica)