Skopje, 27. travnja 2018.

Zaključci sastanka Procesa Brdo-Brijuni

Mi, čelnici Procesa Brdo-Brijuni, uz prisutnost naših gostiju, predsjednika Europskog vijeća Donalda Tuska i premijera Republike Bugarske Boyka Borisova, prepoznajemo da obnovljeni fokus EU na naš dio Europe zahtijeva naš odgovorni strateški odziv.

Mi, čelnici Procesa Brdo-Brijuni, prihvaćamo kako odgovornost sada ostaje na državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji da uporno nastave s reformama potrebnim u pristupnom procesu, pritom ostvarujući ovu zajedničku stratešku orijentaciju. Imajući na umu da su vladavina prava, temeljna ljudska prava, učinkovito sudstvo i dobro upravljanje, kao i borba protiv korupcije i organiziranog kriminala ključni za napredak, razvoj i stabilnost, uložit ćemo daljnje napore u sveobuhvatne reforme usmjerene na njihovo jačanje. Podržavamo uspostavljanje objektivnih kriterija za proširenje Europske unije s članovima Procesa Brdo-Brijuni, pri čemu je naglasak na vrednovanje individualnih zasluga – čime se svakoj od zemalja daje perspektiva članstva u EU.

Mi, čelnici Procesa Brdo-Brijuni, pozdravljamo poruke i konkretne prijedloge iz Strategije EU za Zapadni Balkan: Vjerodostojna perspektiva proširenja i pojačana suradnja EU-a sa zapadnim Balkanom. Pohvaljujemo bugarsko predsjedanje Vijećem Europske unije, osobito postavljanje prioriteta jačanja europske perspektive Zapadnog Balkana i sinergije sa stajalištima članica Procesa Brdo-Brijuni po pitanju uspostavljanja trajnog mira, sigurnosti i blagostanja u Jugoistočnoj Europi. Pozdravljamo predstojeći sastanak na vrhu EU i Zapadnog Balkana u Sofiji kao konkretan izraz nanovo utvrđenog pristupa EU regiji. Uvelike cijenimo da će Hrvatska i Slovenija ovoj strateškoj orijentaciji dati visoki prioritet i organizirati sastanke na vrhu u ovom formatu tijekom njihovih predsjedanja Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. te u drugoj polovici 2021. S ponosom ističemo da je Proces Brdo-Brijuni kontinuirano zagovarao ovakav ojačan pristup EU prema Zapadnom Balkanu i stoga to smatramo i našim uspjehom.  

Zaključujemo da je potrebna veća sinergija u regionalnim inicijativama i mehanizmima u pogledu izgradnje uključive regije. Snažno potičemo i međusobno podržavamo članstvo svih članica Procesa Brdo-Brijuni u regionalnim inicijativama i mehanizmima kao jedan od najboljih načina za postizanje uključive i učinkovite suradnje u regiji. U tom smislu osobito pozdravljamo sinergiju ostvarenu između Procesa Brdo-Brijuni i Berlinskog procesa.

Svjesni da proces integracije u EU ostaje strateški katalizator za jačanje mira, sigurnosti, stabilnosti i prosperiteta u našoj regiji, obvezujemo se nastaviti pružati uzajamnu potporu procesima europskih i euroatlantskih integracija, potonje za kandidate NATO-a. U tu svrhu naglašavamo važnost suzdržavanja od bilo koje polarizirajuće populističke i nacionalističke retorike ili aktivnosti koja može neprirodno povećati napetost u bilateralnim i regionalnim odnosima te pridonijeti nestabilnostima. Očekujemo, unatoč postojećim otvorenim pitanjima i sporovima, da će dalje jačati prijateljska suradnja, uzajamno razumijevanje, poštovanje i dijalog u dobroj vjeri između članica Procesa Brdo-Brijuni, zajedno s punim poštivanjem načela suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti, nemiješanja u unutarnje poslove država, nepoticanja nasilja, izbjegavanja incidenata i suzdržavanja od jednostranih poteza, posebice uporabom sile ili prijetnjom uporabe sile.

Potičemo rješavanje otvorenih pitanja i sporova u duhu dobrosusjedstva i sukladno međunarodnom pravu, okrećući se sredstvima mirnog rješavanja, ponajprije stalnim međunarodnim sudovima i tribunalima, kao i arbitraži.

Kao nastavak na Izvanredni sastanak na vrhu Procesa u Zagrebu održanog u studenom 2015., pozdravljamo nedavno održani prvi sastanak čelnika naših obavještajnih agencija u Skopju, kao znak spremnosti za suradnju u sigurnosnim pitanjima od zajedničkog interesa, poput ilegalne migracije, radikalizma, ekstremizma, terorizma, organiziranog kriminala. Moramo zajedno raditi na jačanju otpornosti naših društava protiv novih oblika narušavajućih elemenata te dijeliti bolje informacije o različitim vrstama hibridnih prijetnji. S tim u vezi, države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji kao i potencijalne kandidatkinje težit će jačanju suradnje s EU, posebice u okviru ZVSP-a, one koje ispunjavaju kriterije, u skladu s vlastitim prioritetima. Po pitanju rastućeg trenda ilegalnih migracija, pozivamo države Jugoistočne Europe da zadrže pozornost i jačanje suradnje u suzbijanju ove prijetnje kao i razbijanje povezanih mreža organiziranog kriminala.

Očekujemo daljnju pomoć EU po pitanju poboljšanja prometne,energetske i digitalne povezanosti članica Procesa Brdo-Brijuni, kroz čvrstu potporu postojećim projektima. Podupiremo daljnje napore ka poboljšanju energetske sigurnosti, energetske učinkovitosti i diversifikacije, kao ključnog ulaganja u izgradnju energetske održivosti i neovisnosti te važnog pokretača rasta, konkurentnosti i regionalne energetske integracije. Pozivamo EU da nastavi podupirati razvoj intra-regionalne ekonomske integracije kako bi potaknula privlačnost regionalnog tržišta i unaprijedila ekonomski rast. 

Posebno važnim držimo stvaranje opipljivih prigoda za mlade te poticanje stvaranja dodatnih mogućnosti za obrazovanje i zapošljavanje kroz povećanje EU programa i uspostavu regionalnih programa stipendiranja mladih, potičući time mobilnost studenata i predavača. Podupiremo inicijative za nacionalne i regionalne partnerske start-up projekte za mlade. Podupiremo udružene projekte nevladinih udruga za mlade, usmjerene na promicanje tolerancije i uzajamnog razumijevanja i uklanjanje svih oblika predrasuda, slijedom toga gradeći uključivi naraštaj koji poštuje različitost i pluralizam.      

Suglasni smo da će sljedeći domaćin sastanka čelnika Procesa Brdo-Brijuni u 2019. biti Republika Albanija.

 

(Izvor: http://predsjednica.hr/objava/1/1/2303)