Skopje, 20. ožujka 2018.

Predavanje o hrvatskom putu u EU i NATO

U okviru Diplomatskog foruma Fakulteta sigurnosti pri Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski – Bitola, hrvatska veleposlanica održala je predavanje o hrvatskom putu u EU i NATO te perspektivama Makedonije na putu euroatlantskih integracija. Hrvatska ove godine slavi 5 godina članstva u EU te 9 godina članstva u NATO-u, istaknula je veleposlanica govoreći o 12 godina dugom putu Hrvatske, „trebalo nam je 12 godina od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2001. do punopravnog članstva 2013.“, a sam proces pregovora započeo je u listopadu 2005.g., a Ugovor o pristupanju RH EU potpisan je 9. prosinca 2011.,  istaknula je veleposlanica. Kada je riječ o NATO-u, istaknula je kako su NATO i EU za Hrvatsku bile dvije strane jedne medalje jer oba saveza dijele iste vrijednosti: vladavinu prava, demokraciju i tržišno gospodarstvo. Istaknula je i kako su Makedonija i Hrvatska zemlje koje dijele iste vrijednosti i iste ciljeve, podsjetivši kako je Makedonija prije Hrvatske potpisala SSP te dodala kako Makedonija u Hrvatskoj ima stalnu podršku na njenom putu prema članstvu u euroatlantskim integracijama.

Na kraju predavanja, dekan prof. dr. Nikola Dujovski veleposlanici je uručio zahvalnicu fakulteta.

(Izvor: http://www.fb.uklo.edu.mk/faces/ACTIVITIES/activityview.xhtml?id=292)