Skopje, 23. svibnja 2018.

OBAVIJEST: Posebna upisna kvota za studij na Sveučilištu u Zagrebu

Na inicijativu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o posebnoj upisnoj kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Donošenjem posebnih upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske ispunjen je jedan od glavnih ciljeva Sporazuma o suradnji u području obrazovanja i znanosti između Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu.

Za upise u sklopu posebne kvote namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske u akademskoj godini 2018./19., kandidati se prijavljuju izravno na fakultete.

 

Detaljne informacije nalaze se na Internet stranici Ureda za Hrvate izvan Hrvatske: http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/novost/584/posebna-upisna-kvota-za-studij-na-sveucilistu-u-zagrebu