Šibenik, 15. listopada 2018.

Makedonska ministrica pravosuđa na konferenciji u Šibeniku

Ministrica pravosuđa RM prof. dr. Renata Deskoska sudjelovala je na konferenciji koju je organiziralo hrvatsko Ministarstvo pravosuđa u okviru hrvatskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe, zajedno sa Skupinom država protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO). Konferencija se održava 15. i 16. listopada u Šibeniku pod nazivom "Jačanje transparentnosti i odgovornosti radi osiguravanja integriteta: ujedinjeni protiv korupcije".

Cilj konferencije je promicanje nacionalnih antikorupcijskih mehanizama i javne transparentnosti. Ostale teme na dnevnom redu su uloga slobodnih medija u promicanju transparentnosti i integriteta u borbi protiv korupcije, etičke odgovornosti novinara i rizik s kojim se države mogu suočiti kada ih zahvati korupcija. Konferenciju su otvorili ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, glavni tajnik Vijeća Europe Thorbjørn Jagland i predsjednik GRECO-a i zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Marin Mrčela.

Ministrica Deskoska govorila je o aktivnostima koje u cilju prevencije i borbe protiv korupcije poduzima Makedonija te naglasila kako „nema kompromisa kada je riječ o korupciji – moramo se boriti protiv nje. U toj smo borbi efikasniji ako smo ujedinjeni. Međunarodna suradnja može pomoći u poticanju volje te u sposobnosti za borbu protiv korupcije“, kazala je, među ostalim makedonska ministrica pravosuđa.

(Izvor: http://www.pravda.gov.mk/vest/2892)