Plasnica, 23. svibnja 2017.

Kampanja „EU za Tebe“

Veleposlanica Danijela Barišić, zajedno sa zamjenikom šefa EU delegacije u Skopju Nicolom Bertolinijem, posjetila je je općinu Plasnica, u blizini Kičeva, gdje su se osim s učenicima OŠ Kemal Paša Ataturk, sastali i s gradonačelnikom te ravnateljicom škole koju pohađa 400 učenika.

Kampanja „EU za Tebe" započela je krajem veljače o.g. s ciljem promocije projekata koje je EU financirala kroz IPA I. komponentu te upoznavanjem građana u svim dijelovima Makedonije s EU projektima, ali i europskim vrijednostima i dostignućima. Kampanja ima poseban vizualni identitet, a njen sadržaj prezentira se na svim TV postajama, a također i na društvenim mrežama u funkciji promocije EU ulaganja u zemlji. 

Kampanja „EU za tebe“ zamišljena je u tri tematska segmenta. U prvom dijelu kampanje koja se provodila do kraja ožujka promovirana su ulaganja u području zaštite okoliša (voda, kvaliteta zraka i upravljanje otpadom) u iznosu od 80 milijuna Eura. U drugoj fazi promovirat će se ulaganja u ljudski potencijal na području obrazovanja, dok će se treći koncentrirati na gospodarstvo.